Index očekávání firem

Skoro polovina českých firem souhlasí s kontrolním hlášením

 

Kontrolní hlášení podnikatelé neodsuzují. Přínosem má být efektivnější boj s daňovými úniky.

Začátkem roku vznikne plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Toto hlášení bude obsahovat seznam všech vydaných a přijatých tuzemských plnění.

Výsledky průzkumu Index očekávání firem ve 3. čtvrtletí hodnotily přístup českých podnikatelů k chystaným opatřením. Zavedení kontrolního hlášení považuje třetina českých firem za účinné řešení při boji s daňovými úniky. Se zavedením této povinnosti souhlasí dokonce 46 % českých podnikatelů.

Většina firem (56 %) považuje informovanost v souvislosti s chystaným záměrem zavedení kontrolních hlášení jako dostačující. Třetina podnikatelů naopak považuje současné informace za nedostatečné. 

Podnikatelé si udržují pozitivní přístup k chystaným opatřením Ministerstva financí ČR ve smyslu zavedení kontrolních hlášení, a to i přes skutečnost, že navržený režim jim bude klást za povinnost podávat hlášení v měsíčním intervalu (firmy) nebo tříměsíčním intervalu (živnostníci). Oběma skupinám hrozí postih sankcemi při nedodržení stanovených lhůt pro dodání. Z výsledků Indexu také vyplývá, že většina firem (59 %) je rozhodnuta určit v rámci fungování společnosti kompetentní osobu, která bude zodpovědná za kontrolní hlášení, včetně dodržování dodacích lhůt. 

Pro 8 % firem bude vymezení nové odpovědnosti v souvislosti s dodacími lhůtami znamenat určité obtíže, a to především kvůli personálnímu pokrytí. Problém by mohla opatření způsobit u třetiny firem, především při náhlé absenci odpovědné osoby.

Naprostá většina firem (78 %) očekává v souvislosti se zavedením kontrolních hlášení náklady, které nepřesáhnou 10 tisíc korun.

img

Nárůst Indexu ve třetím čtvrtletí

img

Index očekávání firem v mezikvartálním srovnání vzrostl o 4,9 bodu na hodnotu 22,5. Ta je druhá největší v historii sledování sentimentu malých a středních podnikatelů a Index očekávání firem opět indikuje převažující optimismus.

Vzrostl podíl firem, které předpokládají, že budou v následujícím roce investovat více než loni. Klesá podíl firem plánujících snížení investic. I to můžeme považovat za dobrou zprávu pro českou ekonomiku. 

Na druhé straně vzrostl počet firem, které očekávají stagnující poptávku. Naštěstí nijak významně neubývá firem, které očekávají zvýšení poptávky.

Strategické postoje k budoucnosti firmy se v mezikvartálním srovnání významně nezměnily. 72 % společností chce zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu a 18 % bude usilovat o jeho rozšíření.

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×