Index očekávání firem

Firmy chtějí stále více investovat

Stále více firem přesouvá své úvahy od snížení investic k zachování stavu beze změny.

Z opakovaných srovnání, uskutečněných ve třech po sobě jdoucích letech, vyplývá, že kontinuálně roste podíl firem, které chtějí investice zvyšovat. Aktuální hodnota dílčího indexu objemu investic je s 15,5 body na svém historickém maximu, a to především díky poklesu podílu firem, které chtějí investice snižovat. 

Mezikvartálně vzrostl o 3 procentní body podíl firem, které předpokládají, že objem investic bude v následujícím roce větší než v roce předchozím (nyní 43 %). V meziročním srovnání se snížil podíl firem plánujících menší investice o 7 procentních bodů (nyní 31 % firem).

Za dobrou zprávu pro českou ekonomiku můžeme považovat i skutečnost, že stále více firem přesouvá své úvahy od snížení investic k zachování stavu beze změny.

img
img
Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×