Index očekávání firem

Dopravu využívá 84 % podnikatelů

Důležitou součástí fungování většiny malých a středních podnikatelů a živnostníků je doprava. Pro svoji činnosti ji potřebuje 84 % z nich. Necelá třetina ze všech dotazovaných podnikatelů a živnostníků využívá najaté dopravce, stejný podíl raději spoléhá na vlastní dopravní prostředky a čtvrtina pak najímání a vlastní dopravu kombinuje, vyplynulo z průzkumu ČSOB v rámci Indexu očekávání firem.

Pro naprostou většinu firem, které dopravu ke svému podnikání využívají, nepředstavuje dopravování komplikaci v podnikání. Za výraznou komplikaci dopravu označila pouze 2 % malých firem. Názory na problémy s dopravou se podle toho, zda má firma vlastního či najatého dopravce, neliší. Více než tři čtvrtiny dotazovaných odpověděly, že obvykle s dopravou zboží a výrobků nemají žádné potíže a tudíž se na tuto službu mohou spolehnout.

Z těch malých a středních podnikatelů, kteří se s potížemi při dopravě musí potýkat, takřka polovina označila za největší problém nadměrné dopravní náklady. Druhým nejvíce zmiňovaným důvodem ke kritice byla nízká spolehlivost v dodržování termínů, což vadilo 28 % podnikatelů. Necelá čtvrtina v odpovědích zmiňovala zpoplatnění silničních a dálničních úseků a nedostatek kvalifikovaných řidičů.

img
img

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×