Index očekávání firem

Zajímavý je subindex očekávaných změn v poptávce

Po poklesu v prvním čtvrtletí 2018 pokračoval propad Indexu očekávání firem (IOF) pomalejším tempem i ve čtvrtletí druhém. Nová hodnota indexu 26,7 bodu je nejnižší od začátku roku 2017, i tak však ukazatel stále svědčí o převažujícím optimismu malých a středních podnikatelů a firem. Rozdíl mezi podílem respondentů, kteří vidí příštích dvanáct měsíců optimisticky a podílem respondentů hodnotících budoucnost opačně se rovná zhruba čtvrtině počtu odpovědí.

Podrobnější pohled na výsledky průzkumu ukazuje, že nárůst optimismu tentokrát nezaznamenal žádný ze tří subindexů, z nichž je syntetický IOF složen. Sentiment očekávaných změn v poptávce se propadl z úrovně 58,1 na 48,3 bodu. Subindex plánovaných změn v rozsahu podnikání zamířil dolů srovnatelnou rychlostí (z 16,4 na 7,6 bodu). Jediným subindexem, jehož hodnota zůstala v porovnání s předcházejícím měřením stabilní, bylo předpokládané zvýšení objemu investic (marginální změna z 24,0 na 24,2 bodu).

Subindex očekávaných změn v poptávce je zajímavý ještě ze dvou dalších důvodů. Na rozdíl od zbývajících dvou dílčích indexů zde můžeme pozorovat odlišný trend ve vývoji hodnoty subindexu a podílu „optimistických“ respondentů. Zatímco hodnota subindexu citelně propadla, podíl „optimistických“ respondentů narostl o tři procentní body, a to z 57 na 60 procent. Tento zdánlivý rozpor lze vysvětlit jako důsledek snížení relativně vysoké míry nejistoty ve firmách ohledně budoucího vývoje poptávky (z 27 na 19 procent), kdy se část váhajících manažerů přiklonila na „optimistickou“ stranu, zatímco druhá a větší část na „pesimistickou“ stranu názorového spektra.

Druhé specifikum subindexu očekávaných změn v poptávce spočívá v tom, že v předcházejícím průzkumu byl jediným ze tří subindexů, jehož hodnota mezikvartálně vzrostla (z 56,3 na 58,1 bodu). Nahlíženo touto optikou můžeme výrazný propad hodnoty subindexu v posledním čtvrtletí interpretovat jako korekci dosud příliš silného optimismu, nepřipouštějícího si pokles tempa růstu poptávky (potažmo tempa růstu HDP) v míře, v níž k němu v průběhu letošního roku ve skutečnosti dochází.

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Odeslat na email (vyžadováno)

captcha

×