Index očekávání firem

Vývoj očekávání firem má svoji logiku

Hodnoty Indexu očekávání firem (IOF) zjištěné ve třetím čtvrtletí 2016 ukazují, jak citlivě malí a střední podnikatelé dokáží vnímat a do svých rozhodnutí zakomponovat peripetie vývoje české ekonomiky. IOF mírně poklesl – z 31,4 bodu na 27,9 bodu. Navzdory snížení se jedná o historicky druhý nejlepší výsledek.

Jak vypadá makroekonomický rámec, v němž se život respondentů průzkumu odehrává? Česká ekonomika prochází obdobím zpomalení růstového tempa z více než 4 % meziročně v minulých letech zhruba na polovinu – můj odhad růstu reálného HDP pro tento i příští rok činí +2,5 % meziročně. Nejedná se o zpomalení překvapivé, dramatické ani devastující. Růst HDP byl v letech 2014–15 urychlen souběhem působení několika dočasně působících faktorů, které minimálně do konce příštího roku zůstanou mimo hru. Stabilizace růstového tempa na evidentně nižších, zato dlouhodobě udržitelných a ve srovnání s řadou západoevropských ekonomik stále velmi konkurenceschopných úrovních je v tomto kontextu logická a v podstatě žádoucí.

Subindexem, který se na říjnovém poklesu IOF podepsal nejvíce, je index vývoje poptávky (snížení z 55,7 na 48,7 bodu). Následuje subindex rozšíření podnikání (posun z 17,7 na 15,2 bodu). Třetí subindex, mapující vývoj objemu investic, zaznamenal redukci pouze kosmetickou (z 20,7 na 19,9 bodu).

Odlišný vývoj jednotlivých subindexů má svoji logiku a vypovídací schopnost. Vnímám za ním přesvědčení, že pokles poptávky po vyráběných produktech bude v příštím období možná citelný, nikoliv však dlouhodobý a drtivý. Očekávaný rozsah a časový profil snížení poptávky může opravňovat dočasné zpomalení expanze podnikání; seškrtávání plánovaných investic není na místě.

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×