Index očekávání firem

Výsledky mohou vypadat nelogicky

Ve světle mohutně rostoucí české ekonomiky mohou vypadat výsledky podzimního Indexu očekávání firem (IOF) nelogicky. Od poloviny srpna je veřejnosti známo, že agregátní ukazatel ekonomické aktivity v ČR, tedy hrubý domácí produkt, ve druhém čtvrtletí dále navýšil již tak velmi slušné tempo svého růstu. Kola průmyslu se točí jako o závod, maloobchod sotva stačí uspokojovat rostoucí poptávku domácností, služby prosperují a dokonce i v dlouho skomírajícím stavebnictví se začalo blýskat na lepší časy. Jak je tedy možné, že Index očekávání firem poklesl z 31,9 na 29,8 bodu, místo aby podle očekávání dále vzrostl?

Klíč k pochopení překvapivého výsledku nám může nabídnout pohled do nitra indexu na jeho dílčí komponenty. Podíl respondentů očekávajících ve čtvrtém kvartále další nárůst poptávky po jejich produktech nebo službách poklesl o 13 procentních bodů. O pět procentních bodů se mezikvartálně snížil podíl podnikatelů, kteří předpokládají, že objem jejich investic bude v tomto roce vyšší než v loňském. A o tři procentní body šel dolů podíl firem plánujících v horizontu roku rozšířit podnikání. Zhoršení se tedy z tohoto pohledu týká – s různou intenzitou – všech složek kompozitního IOF. Zároveň ale platí i to, že se nejedná o žádný kolaps, zásadní obrat, ztrátu perspektivy podnikatelů: na to zůstává relativní zastoupení „optimistů“ ve všech kategoriích příliš vysoké.

Co tedy podle všeho zhoršení IOF ve skutečnosti přivodilo? Z materiálů doprovázejících zveřejnění indexu vyplývá, že spokojenost podnikatelů s aktuální ekonomickou situací dosahuje rekordních hodnot.

Bezmála polovina z nich (49 procent) zaznamenala ve třetím čtvrtletí další růst poptávky. Na druhé straně ale o kvartál dříve činil tento podíl ještě 57 procent. Nemálo podnikatelů si možná již začíná uvědomovat, že žijí ve „zlatých“ časech, tyto časy ale nebudou trvat věčně. Česká národní banka již začala poměrně razantně zpřísňovat měnovou politiku, cena peněz půjde nahoru, kurz české koruny zpevňuje a hledání nových zaměstnanců ochotných pracovat za donedávna běžnou mzdu je stále obtížnější. Nákladové položky, které byly dlouho stabilní, začínají vykazovat rostoucí volatilitu. Současná růstová dynamika je nadstandardní a dlouhodobě neudržitelná. A tomu všemu je třeba realisticky přizpůsobit svá očekávání, podobu i rozsah podnikání. Což je přesně to, co zodpovědní podnikatelé činí a proč, podle našeho názoru – na první pohled nelogicky – musel poklesnout i IOF.

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×