Index očekávání firem

Index udržel růstovou dynamiku

Index očekávání firem (IOF) si po pozitivním obratu v prvním čtvrtletí 2017 udržel růstovou dynamiku i v následujícím kvartále. Hodnota indexu se vyšplhala z 23,6 na 31,9 bodu, čímž překonala dosavadní historický rekord z druhého čtvrtletí 2016 (31,4 bodu).

Při porovnání s výsledky publikovanými v květnu tohoto roku je nápadné a pozitivní, že zlepšení hodnoty můžeme tentokrát pozorovat u všech třech subindexů, z nichž se celkový IOF skládá. Vítaná je tato změna zejména u subindexu „Plánovaného rozšíření podnikání“, který se vydal vzhůru po devíti měsících poklesu, a stojí za zmínku, že vykazuje od počátku měření IOF ze všech tří subindexů nejnižší kolísavost a nejslabší růstový trend.

Zdá se, že malí a střední podnikatelé minimálně na nějaký čas dokázali překonat pocit nejistoty a uvěřit, že současná příznivá ekonomická situace se v dohledné budoucnosti nejen nezhorší, ale naopak se může ještě vylepšit. Těch, kdo očekávají v následujícím kvartále růst poptávky po svých výrobcích nebo službách, je téměř čtyřikrát více než těch, kdo se obávají poklesu. Poměr podnikatelů připravených letos investovat více než vloni k těm, kdo chtějí investovat naopak méně, činí 3:2. A omezovat podnikání se během následujících 12 měsíců chystá pouze třetinový počet malých a středních podnikatelů oproti těm, kdo si přejí podnikání naopak rozšířit.

Při pohledu na soubor aktuálních i predikovaných hodnot hlavních makroekonomických ukazatelů ČR lze entuziasmus malých a středních podnikatelů pochopit. Meziroční růst hrubého domácího produktu mezi 2,5 až 3 procenty, rozumná inflace, kladné saldo obchodních vztahů se zahraničím a téměř vyrovnaná bilance veřejných rozpočtů. K tomu stále nízké úrokové sazby, stabilní, mírně posilující měna a zdravý finanční sektor s přebytkem likvidity. Co se týče rizik podnikání, jejichž zdroj leží v zahraničí, většina je již staršího data a podvědomě možná doufáme, že když z těch bouřkových mračen doposud citelně nezapršelo, nemuselo by ani v budoucnu.

Pozitivní parametry české ekonomiky při kalkulaci IOF zjevně dokázaly převážit z podnikatelského hlediska negativní fenomén, který jsme zmiňovali již při analýze výsledků IOF před třemi měsíci: rostoucí napětí na trhu práce. Registrovaná míra nezaměstnanosti přitom poklesla o další polovinu procentního bodu a nedostatek vhodně strukturovaných pracovních sil si upevnil pozici mezi hlavními překážkami urychlení ekonomického růstu v ČR.

Jako jedno z možných vysvětlení nepatrného záporného vlivu nízké nezaměstnanosti na hodnotu IOF se nabízí hypotéza o rychlejším negativním dopadu vysychajícího rezervoáru dostupné pracovní síly na velké firmy ve srovnání s podniky malými a středními. Podnikatelská důvěra v ekonomice jako celku se totiž mezi březnem a červnem 2017 podle údajů ČSÚ nezvýšila, nýbrž marginálně poklesla z 108,1 na 107,9 bodu. Pro malé a střední podniky to může být jemným varováním, aby svému znovu nalezenému optimismu nepopouštěly otěže bezhlavě.

1 komentář

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×