Index očekávání firem

Novinky z ČSOB pro podnikatele II/2018

ČSOB Trade Club

Trade Club je nová online služba pro mezinárodně aktivní firemní klienty, kterou nabízí ČSOB jako jediná na českém trhu. Zahrnuje desítky tisíc prověřených kontaktů v podobě klientů členských bank aliance Trade Club z 33 zemí celého světa.

Trade Club dává jedinečnou možnost se jednoduše a rychle spojit s firemními klienty ostatních členských bank a získat nové prověřené mezinárodní obchodní kontakty. Aliance se neustále rozrůstá a nabízí velký potenciál.

Vedle obchodních kontaktů jsou k dispozici aktualizované informace o 190 zemích s možností přehledného vyhledávání na jednom místě. Mezi nepřeberné údaje patří třeba nejlepší země pro vývoz vybraného produktu, specifikace celních a jiných daňových podmínek podle výrobků nebo seznamy klientů na černé listině dle WTO a dalších světových institucí.

Trade Club přichází v době, kdy by i menší a střední firmy ve stále větší míře rády navazovaly spolupráci na vzdálených trzích, ale zatím jim pro to chyběl nějaký jednoduchý nástroj. Klientům je ČSOB schopna pomoci i v následujících fázích, tedy při realizaci exportu nebo importu, a to formou poradenství, financování nebo poskytováním záruk a akreditivů.

Další informace a kontakt: ČSOB Trade Club, tradeclub@csob.cz.

Pojištění faktur může zachránit podnikání

ČSOB Pojištění faktur je unikátní produkt, který dává i menším podnikům a živnostníkům sílu velké bankovní instituce, pokud se chtějí domoci uhrazení svých pohledávek. Více informací na www.PojistenaFaktura.cz.

Pojistit je možné faktury vystavované mezi podnikateli v hodnotě od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH. Jedná se o ideální řešení pro podnikatele a menší podniky, kterým by problémy se splatností faktur v uvedeném rozmezí mohly přinést vážné ohrožení jejich činnosti. Podstatnou výhodou nové služby je, že ji lze využít jen pro vybrané faktury – třeba jen na jedinou, která je ale klíčová.

Celý proces pojištění faktur je skutečně velmi jednoduchý a má tři kroky. Tím prvním je uzavření pojistky. Sjednání je snadné a dostupné. Pokud není zájemce klientem společností INSIA nebo ČSOB Pojišťovna, stačí mít nebo si otevřít podnikatelský účet u ČSOB.

Je-li odběratel v prodlení s úhradou faktury, po sedmi dnech od splatnosti nastupuje druhý krok, kterým je vymáhání pohledávky. Pokud se platbu nepodaří vymoci do devadesáti dnů po splatnosti, přichází na řadu třetí krok, a to vyplacení plnění. Podmínkou je postoupení pojištěné pohledávky pojištěným na pojišťovnu. Podobně jako u jiných druhů pojištění uplatňuje se i zde nutná spoluúčast, která činí patnáct procent.

Audit firemního pojištění zdarma

Skupinoví pojišťovací makléři jsou nezávislí poradci s garancí kvality ČSOB. U firem identifikují skutečná rizika, zaměřují se na jejich snížení a nastavují pojištění na jejich krytí za optimálních podmínek. Aktuálně si lze objednat audit firemního pojištění zdarma.

Při využití auditu firemního pojištění zdarma se klient dozví, zda nepřeplácí nebo zda nastavené pojištění odpovídá reálným rizikům. Vedle auditu poradci poskytují komplexní servis firemního pojištění až po případnou výplatu pojistného plnění.

Co nabídka pojišťovacích makléřů obsahuje?

Audit pojistných smluv zdarma – důkladně projdeme a zanalyzujeme všechny stávající pojistné smlouvy s ohledem na rozsah poskytovaného krytí.

Sestavení a optimalizace pojistného programu – upravíme pojistný program tak, aby odpovídal aktuálním potřebám Vaší společnosti a kryl všechna rizika. Při jednání s pojišťovnami Vás budeme zastupovat a zajistíme nejvýhodnější možné podmínky pojištění.

Likvidace škod – v případě škody zajistíme její nahlášení, budeme u prohlídky likvidátorem pojišťovny a urychlíme likvidaci. Dohlédneme na včasnou výplatu plnění a vyhotovíme i statistiky pojistných událostí.

Správa pojistných smluv – pojistné smlouvy v naší správě pravidelně kontrolujeme, aby vždy odpovídaly aktuálním potřebám Vašeho podnikání.

Mám zájem o audit

Pojistěte si rizika spojená s GDPR – pojistěte se proti pokutám od úřadů i proti nárokům, které mohou vznést občané nebo firmy při podezření na neoprávněné nakládání s jejich osobními a důvěrnými informacemi. Více informací podá pojišťovací makléř – Ivana Dřevojánková, email: drevojankova@csoblpm.cz; mobil: 724 307 782.

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Odeslat na email (vyžadováno)

captcha

×