Index očekávání firem

Novinky z ČSOB pro podnikatele I/2016

Platby bezkontaktní kartou jsou na vzestupu

Bezkontaktní karty ulehčují život a nahrazují drobnou hotovost. V době výprodejů po Vánocích tradičně výdaje klientů rostou. Průměrná platba v době lednových výprodejů činí přibližně 740 Kč, většina plateb kartou proběhne v kamenných obchodech. Rostoucí počet plateb kartou v obchodech souvisí i s trendem rozšiřování rychlého a jednoduchého způsobu plateb bezkontaktními kartami. Bezkontaktní placení je pro klienta bezpečnější, protože nedává kartu z ruky, a je rychlejší než lovení hotovosti po kapsách.

 

Vyšší ochrana vkladů a stabilita finančního trhu

Od začátku roku začaly platit zákony, které zavedly ucelenější systém ochrany vkladatelů a podpory stability finančního trhu. Východiskem je direktiva Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní záchrannou finanční síť a omezit případné problémy finančních trhů jednotlivých zemí i celé unie. Fond pojištění vkladů se změnil na Garanční systém finančního trhu, který bude zastřešovat dvě části, a to již existující Fond pojištění vkladů a nově vzniklý Fond pro řešení krize (Rezoluční fond).

Pro klienty bank jsou změny pozitivní:

  • Výše pojištěného vkladu se nemění, i nadále se náhrada poskytuje v ekvivalentu 100 000 eur na jednoho klienta u jedné banky jako v minulých letech.
  • Od 1. 6. 2016 se  zkrátí lhůta pro výplatu náhrad vkladů z původních 20 na 7 pracovních dní.
  • Nově budou pojištěny dočasně také vysoké vklady nad 100 000 eur – platí pro vklady z příjmů ve specifických životních situacích – např. z prodeje soukromého nemovitého majetku k bydlení, rozvodového vyrovnání, pojistného plnění,  dědictví, úmrtí, výplaty náhrady újmy způsobené trestným činem, výplaty náhrady škody atd.
  • Lepší informovanost klientů finančních institucí, které mají novou informační povinnost  – před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a dále nejméně jednou ročně vkladatel obdrží od banky informaci o výši a systému pojištění, kontaktní údaje a další informace pro případ platební neschopnosti banky.
  • Nový nástroj pro řešení krizí – umožňuje využít do něj shromážděné prostředky na efektivní řešení, které může zamezit krachu finanční instituce, ta může fungovat i nadále.

Prostředky do obou fondů odvádějí banky, nikoliv přímo klienti – do Fondu pojištění vkladů přispívají ze zákona všechny instituce (banky, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Fond pro řešení krize bude postupně naplňován formou ročních příspěvků a v případě potřeby doplňován mimořádnými příspěvky od finančních institucí.

 

První pobočka pro vzdálenou obsluhu klientů

Banka má první pobočku pro vzdálenou obsluhu firemních klientů, která se v lednu otevřela v Praze na Václavském náměstí. Firemní poradci v této pobočce budou zajišťovat péči o firemní klienty převážně po telefonu a pomocí elektronických kanálů bez nutnosti fyzických návštěv klientů v kamenných pobočkách banky.

Tato pobočka je pro banku novým obslužným kanálem, s pomocí kterého jsme připraveni našim klientům nabídnout kvalitní servis a podporu ve chvíli, kdy je opravdu potřebují, a zároveň šetřit jejich čas. Pobočka pro vzdálenou obsluhu dokáže klientovi poskytnout veškeré služby banky kromě hotovostních operací a některých málo využívaných požadavků klientů. Pobočka sídlí na adrese:  Praha 1, Václavské náměstí  791/32.

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Odeslat na email (vyžadováno)

captcha

×