Index očekávání firem

Jedině dobře informovaný podnikatel může být úspěšný

Když odběratel nezaplatí…

Firmy potřebují urychlit platební cyklus a chtějí si být jisté, že za své výrobky a služby dostanou řádně zaplaceno. Vhodným řešením může být využití factoringu, říká David Barták, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring.

Factoring se pravidelně osvědčuje jako dobrý nástroj pro provozní financování, ale v posledních letech byl méně využíván. Proč myslíte, že tomu tak bylo?
Obecně lze říci, že zájem o factoring víceméně kopíruje hospodářský cyklus. V letech prosperity se využívá méně, v období útlumu či krize, kdy platební morálka upadá, zájem o něj zase roste. Česká republika v posledních letech prochází fází výrazného ekonomického růstu. Firmám napříč sektory se relativně dobře daří, a to má pozitivní vliv i na platební morálku. Jakmile ekonomika začne zpomalovat a hospodaření firem se začne zhoršovat, bude to mít na platební morálku naopak nepříznivý vliv. Tím bude opět narůstat význam kvalitní správy pohledávek, aby firmy věděly, že za svou řádně odvedenou práci dostanou také zaplaceno. Tuto správu lze provádět vlastními silami, nebo ji přenést na finančního partnera, který obchodní pohledávky profinancuje a který se následně stará i o jejich správu až do okamžiku zinkasování, případně převezme riziko neplacení.

Proč bych měl uvažovat o factoringu jako o vhodném nástroji financování své firmy?
Podnikatelé řeší u svých odběratelů dvě důležité oblasti: tou první je dlouhá splatnost faktur a tou druhou je správa nebo i vymáhání pohledávek. Factoring může pomoci řešit obojí současně. Již řadu let po sobě trvá dobré podnikatelské klima, ve kterém se sice doba splatnosti nijak výrazně nezkrátila, ale obecně se zlepšila platební morálka. Problémy se správou a vymáháním neuhrazených faktur tak lehce ustoupily do pozadí a pro zajištění provozních zdrojů firmy jsou zde i jiné nástroje, jako je například kontokorentní úvěr. Podstatou factoringu je vedle poskytnutí financování také správa krátkodobých obchodních pohledávek, které společnosti svou činností generují. Našim klientům umožňuje díky postoupení pohledávky získat finanční prostředky dříve, než je skutečná návratnost financované pohledávky. To urychlí jejich platební cyklus, sníží tlak na likviditu, případně umožní realizovat skonta díky včasné úhradě vlastních závazků.

Pro koho je váš nástroj vhodný, kdo je typickým klientem factoringu?
Jde o formu financování, kterou může využívat široká škála společností. Předpokladem je, aby firma generovala vhodné pohledávky za alespoň třemi odběrateli. Vyplatí se všem, kteří potřebují řešit provozní financování a zrychlení inkasa pohledávek jim umožní včas hradit jejich vlastní obchodní závazky, stabilizovat financování společnosti a mít platební cyklus lépe pod kontrolou. Významnou výhodou factoringu ve srovnání s bankovními provozními úvěry je právě související správa pohledávek. Dokážeme za klienta řešit průběžnou správu, upomínání dlužníků a v krajním případě i vymáhání postoupených pohledávek. To umožní nejen managementu společnosti věnovat svůj čas a energii klíčovým aktivitám ve firmě a jejímu dalšímu rozvoji. Další výhodou oproti bankovním úvěrům je to, že hlavním kritériem pro zahájení factoringové spolupráce je vhodnost pohledávek. Díky tomu mohou některé podniky na tento způsob financování dosáhnout snáze než na provozní úvěr. Stát se to může třeba u firem s krátkou podnikatelskou historií nebo těm, které vykazují velmi rychlý růst. Dokážeme se pružně přizpůsobovat aktuální potřebě klienta. V neposlední řadě dokážeme klientům pomoci s pojištěním jejich pohledávek a velkým společnostem nabízíme řešení, díky kterému mohou své obchodní pohledávky zcela odúčtovat z bilance. Pokud se na firmy, které factoring využívají, podíváme oborově, tak mezi nimi často najdeme firmy, které působí v sektoru automotive a ve strojírenství obecně. Dále jsou mezi nimi dodavatelé v oboru zdravotnictví, dopravci nebo personální a bezpečnostní agentury.

Jak toto řešení v praxi funguje?
Zjednodušeně řečeno, po podpisu smlouvy klient začne postupovat své pohledávky za vybranými odběrateli na factoringovou společnost. Ta mu obratem vyplácí předem dohodnuté procento z pohledávky, kterou financuje až do konečné úhrady faktury. Běžně jsou financovány pohledávky se smluvně dojednanou splatností 90 dnů a dalších 90 dnů je financováno po splatnosti. Poté co odběratel pohledávku uhradí, vyplácí factoringová společnost klientovi zbytek hodnoty pohledávky. Factoring se dělí na regresní a bezregresní. Tyto varianty se liší v tom, zda riziko nezaplacení pohledávky nese nadále náš klient (regresní), nebo riziko přebírá factoringová společnost (bezregresní factoring).

Jak aktuálně vypadá factoringový trh a jak si na něm stojíte vy jako ČSOB Factoring?
Jde o službu, kterou nabízejí všechny velké finanční domy, a trh factoringu tak vlastně kopíruje ten bankovní, okrajově se sem snaží proniknout i fintechové společnosti. Hlavní naše výhoda spočívá v tom, že factoring je jednou ze součástí širokého portfolia produktů banky. Klientovi jej doporučíme pouze v případě, kdy to dává smysl a přidanou hodnotu, velmi často jsme součástí nějakého komplexního řešení. V pomyslném žebříčku českých poskytovatelů je ČSOB Factoring na druhém místě a s ročním obratem postoupených pohledávek přes 40 miliard korun máme přibližně dvacetiprocentní podíl na trhu. (Zdroj: magazín Komora)

Jak budovat marketing firmy?

Řezník, automechanik nebo těžař bitcoinů? Všichni potřebují marketing, tedy propagovat vlastní firmu. Jinými slovy musí o sobě dát vědět potenciálním zákazníkům. Vysvětlit, co dělají a proč by zákazníci měli využít zrovna je. A v ideálním případě je nalákat, aby se z nich stali stálí zákazníci.

Využijte svůj stávající obsah

Všichni dobří obchodníci vědí, že v dnešní době dominance sociálních sítí potřebují produkovat dostatek kvalitního obsahu (díky kterému se k nim zákazníci dostanou). Říká se tomu obsahový marketing (content marketing). Ostatně co jiného je tento článek? Jenže není nutné soustředit se jen na vytváření nového obsahu. Důležité je umět pracovat i s tím již existujícím.

Propojte se s někým

Vytvořte společný podnik (tzv. joint ventures). Znamená, to že navážete spolupráci s vhodnou firmou, která produkuje doplňkový sortiment či službu k vašemu podnikání. S ní se pak propojíte křížovou nabídkou svých služeb či produktů. Klíčem je najít někoho stejně důvěryhodného jako vy, kdo nabízí produkt nebo službu pro stejnou cílovou skupinu, jako máte vy, ale je tak jiný, že vám nemůže konkurovat. Pouze se vhodně doplňujete.

Využívejte úspěšné

Podobně jako v předchozím případě jde o využití partnera, ale trochu jiným způsobem. Tentokrát se za vás vlastně zaručí. Využijte sílu jeho značky k raketově rychlému nástupu na trh. Jeho síla a důvěryhodnost vám pomůže rychle vybudovat důvěru zákazníků.

Vychovávejte si fanoušky značky

Lidé velmi dají na tipy a doporučení svých přátel a vrstevníků. Nadšení zákazníci jsou vaši nejlepší ambasadoři. Vychovávejte si nadšence. Podpořit je můžete vytvářením kampaní, v nichž mohou vaši zákazníci získat za své pozitivní snahy i nějakou výhodu. Více na: pruvodceponikanim.cz

Proč není práce na volné noze vždycky splněný sen

Být freelancerem vypadá z dálky jako ta nejskvělejší práce na světě. Díky tomu, že si o všem rozhodujete, z vás spadne celá řada frustrací. Ale přibydou jiné, často zásadnější. Je pár věcí, které byste si měli dobře rozmyslet, než se do podnikání „sami na sebe“ pustíte.

Průzkumy skutečně ukazují, že malí podnikatelé, živnostníci a lidé na volné noze jsou často spokojenější než běžní zaměstnanci. A to navzdory tomu, že jejich soukromý a pracovní život je v podstatě totéž, příjmy mají nejisté a přísun práce nepravidelný. To nadšení ze svobody, nekonečné moře možností a velké nebo ještě větší plány vás nabijí energií. A pak asi i to, že už to není taková rutina ani jistota.

Dnes zadarmo, zítra za peníze

Být na volné noze má ale i své nepopiratelné nevýhody. Práci domů si jistě nosí celá řada zaměstnanců, ale lidé na volné noze jsou na příjmu zakázek prakticky neustále. Žádné přesčasy nebo případné opravy a úpravy vykonané práce vám nikdo nezaplatí a termíny musíte dodržet, ať už jsou sebevíc vražedné. Počítat musíte také s tím, že schůzky a prezentace, které budete muset absolvovat, abyste zakázku získali, podnikáte také zadarmo. K vaší běžné hodinové nebo úkolové sazbě tedy připočítejte cca pětinu navíc.

Dovolená? Ano, ale…

Uvědomte si také, že všechny náklady spojené s vaší prací ponesete sami. Žádný pracovní notebook, telefon, auto ani káva, tiskárny, recepční, placené služební cesty, diety, ubytování. Vše jde z vaší kapsy. Většině freelancerů se nevyplatí zahrnovat náklady do účetnictví, protože je pro ně mnohem výhodnější danit pomocí paušálu a ušetřit si tak hromady papírování. Nemluvě o tom, že vám nikdo neproplatí dovolenou. A můžete si být skoro jisti, že když na ní odjedete, všichni vaši klienti budou neustále něco potřebovat.

Podnikání vás prověří

Rozhodujte se pečlivě. Určitě záleží na vaší povaze, schopnostech, temperamentu. Vyrovnáváte se dobře s neúspěchem? Jste průbojní, disciplinovaní, komunikativní a proaktivní? Rádi se spoléháte na instinkt? Pak pro vás může být podnikání to pravé ořechové. Život bez otravného šéfa je jistě lákavý, ale nezapomínejte, že na volné noze je vaším šéfem klient. Více na pruvodcepodnikanim.cz 

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Odeslat na email (vyžadováno)

captcha

×