Index očekávání firem
Martin KupkaMartin Kupka říká
Čeští podnikatelé hledají cesty k co nejúčinnějšímu zajištění se proti ztrátám hrozícím z případné prudké změny ekonomického klimatu.
Zobrazit všechny komentáře
POHLED

Podnikatelé očekávají v daleko větší míře nárůst mezd, než tomu bylo v minulých letech.
Číst více
KOMENTÁŘ

Hubenější léta vystřídal v české ekonomice úspěšný rok 2015.

Číst více

Průvodce podnikáním

Bezkontaktní karty ulehčují život a nahrazují drobnou hotovost. V době výprodejů po Vánocích tradičně výdaje klientů rostou. Průměrná platba v době lednových výprodejů činí přibližně 740 Kč, většina plateb kartou proběhne v kamenných obchodech. Rostoucí počet plateb kartou v obchodech souvisí i s trendem rozšiřování rychlého a jednoduchého způsobu plateb bezkontaktními kartami. Bezkontaktní placení je pro klienta bezpečnější, protože nedává kartu z ruky, a je rychlejší než lovení hotovosti po kapsách.
Číst více
Od začátku roku začaly platit zákony, které zavedly ucelenější systém ochrany vkladatelů a podpory stability finančního trhu. Východiskem je direktiva Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní záchrannou finanční síť a omezit případné problémy finančních trhů jednotlivých zemí i celé unie. Fond pojištění vkladů se změnil na Garanční systém finančního trhu, který bude zastřešovat dvě části, a to již existující Fond pojištění vkladů a nově vzniklý Fond pro řešení krize (Rezoluční fond). Pro klienty bank jsou změny pozitivní:
 • Výše pojištěného vkladu se nemění, i nadále se náhrada poskytuje v ekvivalentu 100 000 eur na jednoho klienta u jedné banky jako v minulých letech.
 • Od 1. 6. 2016 se  zkrátí lhůta pro výplatu náhrad vkladů z původních 20 na 7 pracovních dní.
 • Nově budou pojištěny dočasně také vysoké vklady nad 100 000 eur – platí pro vklady z příjmů ve specifických životních situacích – např. z prodeje soukromého nemovitého majetku k bydlení, rozvodového vyrovnání, pojistného plnění,  dědictví, úmrtí, výplaty náhrady újmy způsobené trestným činem, výplaty náhrady škody atd.
 • Lepší informovanost klientů finančních institucí, které mají novou informační povinnost  – před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a dále nejméně jednou ročně vkladatel obdrží od banky informaci o výši a systému pojištění, kontaktní údaje a další informace pro případ platební neschopnosti banky.
 • Nový nástroj pro řešení krizí – umožňuje využít do něj shromážděné prostředky na efektivní řešení, které může zamezit krachu finanční instituce, ta může fungovat i nadále.
Prostředky do obou fondů odvádějí banky, nikoliv přímo klienti – do Fondu pojištění vkladů přispívají ze zákona všechny instituce (banky, stavební spořitelny a družstevní záložny), u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Fond pro řešení krize bude postupně naplňován formou ročních příspěvků a v případě potřeby doplňován mimořádnými příspěvky od finančních institucí.
Číst více
Banka má první pobočku pro vzdálenou obsluhu firemních klientů, která se v lednu otevřela v Praze na Václavském náměstí. Firemní poradci v této pobočce budou zajišťovat péči o firemní klienty převážně po telefonu a pomocí elektronických kanálů bez nutnosti fyzických návštěv klientů v kamenných pobočkách banky. Tato pobočka je pro banku novým obslužným kanálem, s pomocí kterého jsme připraveni našim klientům nabídnout kvalitní servis a podporu ve chvíli, kdy je opravdu potřebují, a zároveň šetřit jejich čas. Pobočka pro vzdálenou obsluhu dokáže klientovi poskytnout veškeré služby banky kromě hotovostních operací a některých málo využívaných požadavků klientů. Pobočka sídlí na adrese:  Praha 1, Václavské náměstí  791/32.
Číst více

Aktuálně

PRODEJ AUTOMOBILŮ

Očekávání českých prodejců automobilů navazuje na optimismus z loňského roku.
Číst více
NÁZOR

Index dosáhl historicky nejvýše. Nikdy za poslední dva roky nebyly firmy v takové kondici.

Číst více
DATA

Ukončení intervencí ČNB vnímá třetina podnikatelů pozitivně.
Číst více
ROZHOVOR

Handicapovaného teď na pracovním trhu neseženete.

Číst více
PRŮZKUM

Obsazování řadových pozic může být pro firmy obtížnější než shánění vedoucích pracovníků.
Číst více
PRŮZKUM

U podnikatelů stále převažuje optimismus, jak nám dokázal růst Indexu.
Číst více
Odeslat známému

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Odeslat na email (vyžadováno)

  ×