Martin Kupka řekl
V české ekonomice se navzdory pokračujícímu poklesu Indexu očekávání firem neděje nic alarmujícího.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Firmy i nadále hledí do budoucna s optimismem opírajícím se o reálný fundament a podpořený vysokou mírou spokojenosti s ekonomikou.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Malí a střední podnikatelé nepřestávají hledět do budoucnosti s důvěrou navzdory tomu, že si uvědomují rizika cykličnosti hospodářského vývoje.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Trend vývoje Indexu očekávání firem přibližně kopíruje reálně probíhající, očekávané a rozsahem přijatelné zpomalování ekonomického růstu.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Skutečnou příčinou lepšího než očekávaného výsledku IOF ve třetím čtvrtletí 2018 byl lepší než respondenty průzkumu očekávaný hospodářský vývoj v ČR.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Po poklesu v prvním čtvrtletí 2018 pokračoval propad Indexu očekávání firem pomalejším tempem i ve čtvrtletí druhém.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Hodnota posledního indexu zůstává druhou nejvyšší naměřenou hodnotou od podzimu 2013.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Firemnímu optimismu nepochybně nahrává i to, že silný ekonomický růst není pouze lokální či regionální záležitostí.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
Nemálo podnikatelů si možná již začíná uvědomovat, že žijí ve „zlatých“ časech, tyto časy ale nebudou trvat věčně.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
Je nápadné a pozitivní, že zlepšení hodnoty můžeme tentokrát pozorovat u všech třech subindexů, z nichž se celkový IOF skládá.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
K váznoucí chuti rozšiřovat podnikání přispívá trh práce. Stále obtížněji se najímá pracovní síla za cenu, jakou by si zaměstnavatelé představovali.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
Index očekávání firem v posledním čtvrtletí 2016 podruhé v řadě poklesl. Za tímto suchým zjištěním je ovšem třeba vidět barvitý příběh.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
Vývoj očekávání firem má svoji logiku a vypovídací schopnost.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
IOF zaznamenal především uklidnění českých firem.
Zobraz číslo

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB řekl
Loňský rok byl s růstem HDP o 4,3 % pro českou ekonomiku rokem mimořádně úspěšným, v krátkém časovém horizontu neopakovatelným.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Čeští podnikatelé hledají cesty k co nejúčinnějšímu zajištění se proti ztrátám hrozícím z případné prudké změny ekonomického klimatu.
Zobraz číslo

Martin Kupka řekl
Bude budoucnost skutečně tak bezoblačná, jak by se podle Indexu mohlo zdát? Semínko pochybností může vzklíčit při detailním pohledu.
Zobraz číslo

Petr Manda řekl
Za téměř dvouletou historii Indexu očekávání firem nebyly firmy ještě nikdy tak optimistické jako nyní.
Zobraz číslo