Index očekávání firem

Spotřeba piva stagnuje, Češi si potrpí na kvalitu

Po výrazném propadu, který zaznamenali producenti piva v roce 2010, začala jeho spotřeba opět narůstat, resp. za poslední tři roky stagnuje. Mezi konzumenty se zvyšuje podíl piva k domácí spotřebě, který tvoří již 59 % proti množství piva vypitého v restauracích (41 %). Důvody jsou ekonomické, cena lahvového piva je výrazně nižší. Kromě toho roste poptávka po zajímavějších a chuťově kvalitnějších produktech, které nahrávají pivním speciálům a menším pivovarům.
Zatímco v roce 2009 vyrobily pivovary pro český trh 16,7 mil. hektolitrů piva, o rok později to bylo pouze 15,11 mil. hl. Roční průměrná spotřeba piva na jednoho obyvatele dosáhla v roce 2011 minima 142,47 l. Po tomto historickém propadu začala spotřeba i produkce piva opět stoupat. Hodnot z roku 2009 však zatím nedosáhla.

Zástupci pivovarů se shodují v otázce vlivu ekonomické krize na spotřebu piva, která se kromě celkového snížení spotřeby projevila i na změně chování spotřebitelů. Vladimír Balach, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, nabízí vysvětlení pro skokové snížení spotřeby piva v roce 2010. „Na konci roku 2009 zvedla vláda spotřební daň na alkohol o 33 %, takové zvýšení cen spolu s probíhající ekonomickou krizí bylo zřejmě spouštěčem k hlubším změnám ve spotřebitelském chování.“

Mezi českými spotřebiteli se v poslední době profilují dva hlavní trendy. „Jde to ve dvou směrech. Za prvé se spotřeba přesouvá k levnějšímu pivu v supermarketech, kde se nakupuje hlavně levné lahvové pivo. Ale na druhé straně pijáci piva chtějí ochutnávat zvláštní speciály,“ souhlasí Ladislav Češpiva z Pivovaru Nymburk.

Kultura pití piva zažívá revoluci. „Pivovarsky nebo spotřebitelsky začínají být vyhledávaná piva zajímavější, tzn. nejen tradiční piva, která tady převládala historicky, tedy spodně kvašené ležáky a podobně, ale zejména mladší generace začíná vyhledávat piva z minipivovarů, piva chuťově i výrobně zajímavá. Na řadu tak přichází zájem o piva svrchně kvašená, i to je trend v dnešní době,“ popisuje Jiří Holubář z Pivovaru Primátor a ke změnám ve zvyklostech v pití piva ještě dodává: „V horizontu několika let skončí generace standardních pijáků, kteří chodili na několik piv, ale mezi mladými lidmi začínají být populární piva ze středních a menších pivovarů, která jsou něčím zajímavá.“

Rozhodující pro české konzumenty je tedy kvalita produktu, nikoliv kvantita. Tímto směrem se vydávají i velké pivovary. „Nechceme, aby spotřebitelé chodili na ,deset kousků‘, to je důsledek stereotypního pohledu na pivo tak, jak bývalo zvykem v minulosti. My se soustavně věnujeme zvyšování české pivní kultury a s hospodami a restauracemi pracujeme skutečně velmi aktivně,“ dodává Drahomíra Mandíková z Plzeňského Prazdroje.

Zástupci oboru se o budoucnost českého piva nebojí. „Češi mají rádi dobré pivo a český spotřebitel je nejlepší kontrolor kvality piva,“ říká Vladimír Balach z Českého svazu pivovarů a sladoven. Pavel Regner z Pivovaru Konrád věří, že na trhu bude v budoucnu místo pro všechny typy pivovarů: „Budou zde stále velcí hráči, kteří budou nabízet piva taková ta velká a levnější, a k tomu na druhé straně různé minipivovary a mikropivovary, které budou nabízet piva dražší, zvláštní, originální a místní, a k tomu budou střední pivovary, ty budou nabízet něco mezi, budou mít stálý sortiment, který občas něčím zpestří.“

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×