Index očekávání firem

S optimismem buďte opatrní

Historicky druhá nejvyšší hodnota Indexu očekávání firem ČSOB je jistě dobrou zprávou. Zároveň nás však může přimět k zamyšlení, bude-li budoucnost skutečně tak bezoblačná, jak by se na základě dosažené hodnoty agregátního ukazatele mohlo zdát. Semínko pochybností může vzklíčit již při detailnějším pohledu na Index, resp. jeho komponenty.

Je pravda, že navzdory vcelku pravidelným výkyvům vykazují všechny tři složky Indexu očekávání firem dlouhodobě rostoucí trend. Složka plánovaného vývoje investic dosáhla v posledním čtvrtletí dosud nejvyšší hodnoty vůbec a totéž platí pro spokojenost firem se současnou ekonomickou situací. Více firem než v předchozím kvartálu plánuje rozšířit podnikání. Všimněme si však také dílčího vývoje poptávky: ten se na rozdíl od předchozích dvou subindexů nezlepšil, ale již podruhé za sebou zhoršil. Nemůže za tím být i něco jiného než jen sezonní vlivy?

Meziroční hospodářský růst v České republice má podle názoru většiny analytiků příští rok zpomalit ze 4,5 % odhadovaných pro letošek zhruba na polovinu. To by samo o sobě bylo zcela v pořádku a nezadávalo žádný důvod k obavám, tím spíše, že domácí ekonomický růst je dobře strukturovaný a udržitelný. Tedy – udržitelný za předpokladu, že příští rok nedojde k podstatnějším výpadkům na straně vnější poptávky po vývozu českého zboží a služeb. A právě zde může být schováno čertovo kopýtko. Poslední měsíce ukazují, že ekonomický růst ve Spojených státech nemusí být v roce 2016 až tak robustní a bezproblémový, jak se zdálo ještě začátkem léta 2015.

Čínská ekonomika nedávno nepříjemně zaskočila trhy snížením svého ekonomického výkonu. Na rozvíjející se trhy tvrdě doléhají nízké ceny komodit a zdražující se dolar. Eurozóna sice nedávno již poněkolikáté za sebou na nějakou dobu úspěšně uhasila řecký dluhový požár, nicméně než si stačila po přestálé krizi pořádně vydechnout, už se musí potýkat s důsledky masivní imigrační vlny, hrozbou vystoupení Británie z EU nebo s rizikem ztráty pracovních míst v automobilovém průmyslu v případě nezvládnutí emisní aféry koncernu Volkswagen. Přičteme-li k tomu početná geopolitická rizika přítomná ve světě a jejich potenciálně negativní dopady do světové ekonomiky, je evidentní, že do roku 2016 můžeme a musíme hledět s optimismem, zároveň však i s jistou obezřetností.

Koneckonců tedy asi tak, jako respondenti pravidelných konjunkturních průzkumů Českého statistického úřadu (spotřebitelé i podnikatelé), jejichž razantní nárůst optimismu po dlouhé řadě měsíců zhruba v polovině letošního roku viditelně zpomalil.

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×