Index očekávání firem

Otázka nebyla, zda IOF klesne, ale o kolik

Pokles Indexu očekávání firem v prvním kvartálu 2016 nebyl překvapením. Ve skutečnosti jsme s větším napětím čekali na zodpovězení otázky, O KOLIK se Index propadne. Minus 11,7 bodu vypadá na první pohled velmi tvrdě, úrovní sentimentu se vracíme až někam na přelom let 2014 a 2015. Naštěstí můžeme najít polehčující okolnosti, které závažnost poklesu relativizují. Za prvé, loňský rok byl s růstem HDP o 4,3 procenta pro českou ekonomiku rokem mimořádně úspěšným, v krátkém časovém horizontu neopakovatelným. Pokles Indexu na začátku roku 2016 tak zcela jistě reflektuje nezbytnost přizpůsobení rozsahu prováděných podnikatelských aktivit očekávanému snížení tempa růstu agregátní poptávky téměř na polovinu, a v tomto smyslu je jevem přirozeným a zdravým.

Pravdou je, že samotné očekávání zpomalení ekonomického růstu v letošním roce v důsledku výpadku působení mimořádných a dočasných růstových faktorů by patrně vyprodukovalo pokles Indexu nižší než skutečný, kdyby se bývalo současně nevynořilo několik externích rizik, potenciálně ohrožujících poptávku po zboží a službách nabízených respondenty průzkumu. Namátkou uveďme tři z nich, s vědomím, že úplný výčet by byl jistě delší: riziko kolapsu čínského ekonomického růstu; riziko nenaplněného scénáře oživení americké ekonomiky; riziko otřesů souvisejících s neschopností rozvíjejících se ekonomik ustát nízké ceny surovin v kombinaci s posilujícím dolarem. Všechny uvedené i řada dalších, zde neuvedených, pochybností a obav přispívá k neochotě centrálních bank pustit se v přetrvávajícím nízkoinflačním prostředí do zpřísňování měnové politiky. Tím se ovšem dále konzervuje současný svět ultra nízkých až záporných úrokových sazeb, které jsou krátkodobě komfortní jen pro omezený počet ekonomických subjektů, zatímco dlouhodobě neprospívají nikomu.

Martin Kupka, hlavní analytik ČSOB

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Odeslat na email (vyžadováno)

    ×